Purmogården

Vår föreningslokal Purmogården, på 600 m2 lämpar sig väl för allehanda evenemang, allt från bröllop, examensfester, födelsedagskalas och julfester. Vid mindre sammankomster kan kafeterian hyras separat och fungera som exempelvis möteslokal. Till förfogande erbjuder vi ett komplett kök med  kylrum, porslin o.s.v.

Pris
Hyran skräddarsys efter tillställningens omfatting, så du behöver därför aldrig betala för mer än du använder. Utöver denna förmån beviljas även dessutom föreningens medlemmar en rabatt på hyresbeloppet.

För bokningar och närmare information, vänligen kontakta Ida Lillqvist på 045 2326787 eller ida.lillqvist( at )gmail.com

I november 2014 påbörjades renovering av serveringsrummet och köket. Utrymmerna har fått en rejäl ansiktslyftning. Vi har strävat till att skapa en 60-tals stil som passar med huset.

I serveringsrummet har vi lagt på ett nytt golv och målat alla ytor. En helt ny serveringsdisk har byggts och flyttar ut i rummet så att köket blivit större. Alla fönster i nedre våningen (utom i festsalen) har bytts ut, och väggarna har tilläggsisolerats.

Till kaffeköket har en ny köksinredning köpts tillsammans med en ny varmluftsugn, en diskmaskin, kylskåp och frys.

Till diskköket har den gamla köksinredningen återanvänts och en ny-gammal disklinje har införskaffats. En städskrubb har och byggts i ändan av stolförrådet.

 

Purmogården • Purmovägen 320 • 68930 Purmo